top of page

Kazuyo Yumoto (2016)

湯元和代

Kazuyo Yumoto (2016)

湯元和代

Elizabeth Anne Hart (2014)

  エリザベス アン ハート

Elizabeth Anne Hart (2010) 

エリザベス アン ハート

Elizabeth Anne Hart (2011)

エリザベス アン ハート

Kikuko Usui (2012)

薄井喜久子

Hiroko Fujii (2012)

藤井弘子

Kyoko Suzuki (2012)

鈴木京子 

Miyako Igarashi (2012)

五十嵐都 

Machiko Matsuo (2012)

松尾真智子 

bottom of page